Αυτοκίνητο-Μηχανή

Υποχρεωτική κάλυψη:

Από 01.06.2012 ισχύουν όρια Αστικής Ευθύνης οδηγού ή ιδιοκτήτη του οχήματος έναντι Τρίτων ή και Επιβαινόντων για:

 • Σωματικές βλάβες : 1.220.000 € ανά θύμα
 • Υλικές ζημίες : 1.220.000 € ανά γεγονός

Συνήθεις συμπληρωματικές βασικές καλύψεις:

 • Υλικές Ζημιές από ανασφάλιστο όχημα
 • Φροντίδα ατυχήματος
 • Ρυμούλκηση λόγω ατυχήματος
 • Προσωπικό ατύχημα οδηγού – ιδιοκτήτη
 • Νομική στήριξη

Συνήθεις προαιρετικές / συμπληρωματικές καλύψεις:

 • Θραύση Κρυστάλλων
 • Πυρκαγιά
 • Αστική Ευθύνη έναντι Τρίτων λόγω πυρκαγιάς του οχήματος
 • Τρομοκρατικές Ενέργειες
 • Ολική και μερική κλοπή
 • Φυσικά φαινόμενα και χαλαζόπτωση
 • Ίδιες ζημίες (μικτή ασφάλιση)
 • Κακόβουλη βλάβη
 • Νομική Προστασία
 • Οδική Βοήθεια

Ο υπολογισμός του ασφαλίστρου προσδιορίζεται από:

 • τη χρήση του οχήματος (Ε.Ι.Χ., Φ.Ι.Χ. μοτο/τα, επαγγελματικό, φορτηγό κλπ)
 • τους φορολογήσιμους ίππους ή τα κυβικά
 • το μοντέλο του οχήματος με τα πιθανόν extra του
 • περιοχή που κινείτε το όχημα σύμφωνα με Τ.Κ.
 • την ηλικία του βασικού οδηγού / την οικογενειακή κατάσταση
 • την πραγματική εμπορική αξία του οχήματος την ώρα της ασφάλισης
 • πιθανά μέτρα ασφαλείας (συναγερμός, γκαράζ, σύστημα εντοπισμού κ.α.)
 • ιστορικό ζημιών