Ζωής-Νοσοκομειακά

Ζωής – Προστασία Εισοδήματος – Ιατρικά/Νοσοκομειακά

Οι Αξίες της Ανθρώπινης Ζωής, της Ικανότητας για Εργασία και της Υγείας είναι ανυπολόγιστες, καθώς η Ζωή, η Ικανότητα για Εργασία και η Υγεία είναι τα μεγαλύτερα περιουσιακά στοιχεία και αξίες για κάθε Άνθρωπο.

Εμείς στην ΟΤΕ Ασφάλιση, διερευνούμε συνεχώς, εντοπίζουμε και προτείνουμε τις πλέον αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την κάλυψη των κυμαινόμενων και εναλλασσόμενων αναγκών όλου του οικονομικού κύκλου της Ζωής σας.

Η ασφάλεια ζωής, η κάλυψη της ικανότητάς σας για εργασία αλλά και οι ιατρικές/νοσοκομειακές παροχές μας,  προστατεύουν εσάς, την οικογένειά σας αλλά και το εισόδημά σας από κινδύνους που απειλούν να το μειώσουν να το μηδενίσουν ή και να το καταστήσουν παθητικό.

Oικογενειακή προστασία

Η Ασφάλεια Ζωής είναι το μόνο σίγουρο μέσο που δίνει τη δυνατότητα σε εσάς να αγοράσετε ένα επιθυμητό/σεβαστό μελλοντικό κεφάλαιο, με οικονομικό τρόπο, έναντι του κινδύνου της απώλειας ζωής σας, για τα αγαπημένα σας πρόσωπα. ΄Ετσι διαθέτετε στην οικογένειά σας ή στους οικείους σας, άμεσα, την αναγκαία ρευστότητα και εξασφαλίζετε την απαραίτητη οικονομική τους γαλήνη έτσι ώστε να  μπορέσουν να  καλύψουν τις βιοποριστικές και όχι μόνο, ανάγκες τους.

Μια περιουσία

Η Ασφάλεια Ζωής είναι μια περιουσία της οποίας την κυριότητα έχουν τα οικονομικά εξαρτώμενα άτομα από εσάς (π.χ. παιδιά)  από την πρώτη στιγμή. Ταυτόχρονα ασφαλίζει και το χρόνο που θα απαιτηθεί για να δημιουργηθεί η περιουσία αυτή. Ενδεικτικά, ασφαλιζόμενος 40 ετών για κεφάλαιο προστασίας 100.000€ και 15έτη διάρκεια, θα πληρώνει από 260€/έτος, μικτό ασφάλιστρο.

Εύκολη λύση

Η Ασφάλεια Ζωής, είναι ο μόνος μηχανισμός που έχει τη δυνατότητα να λύσει κάποια προβλήματα άμεσα.
Μπορεί για παράδειγμα να συντελέσει στην αποπληρωμή των φόρων κληρονομιάς από την ακίνητη περιουσία, να καλύψει τις, χωρίς δυνατότητα αναβολής, απαιτήσεις  βιοπορισμού και να μην στερήσει την δυνατότητα σπουδών των ανήλικων τέκνων. Βάσει του προηγούμενου παραδείγματος, π.χ. ο γονέας, με μόνο 260€ τον χρόνο, αγοράζει άμεσα διαθέσιμο κεφάλαιο 100.000€

Προστασία Εισοδήματος

Οικονομικά οδυνηρές συνέπειες που μπορούν να προέλθουν από αδυναμία εργασίας λόγω προβλημάτων υγείας, περιορισμένης διάρκειας ή και μόνιμης κατάστασης, μπορούν εύκολα να αποτραπούν με έναν χρηματοασφαλιστικό σχεδιασμό, δίνοντας πάντα σε εσάς και την οικογένειά σας, την δυνατότητα να εκπληρώνετε τις ανελαστικές σας οικονομικές υποχρεώσεις, αλλά  και τις απαραίτητες δαπάνες διαβίωσής σας. Ενδεικτικά, σε συνέχεια του προαναφερθέντος παραδείγματος, για κεφάλαιο προστασίας σε περίπτωση μόνιμης και ολικής ανικανότητας για εργασία, 100.000€, το ετήσιο μικτό κόστος θα διαμορφωθεί στα, 110€.

Ιατρικά – Νοσοκομειακά

Η αξιοπρέπεια και η ελευθερία επιλογής, σε περίπτωση ανάγκης για διαχείριση και επίλυση προβλημάτων υγείας, όλοι μας αναγνωρίζουμε ότι είναι καθοριστικής σημασίας για την ταχύτερη και πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση του θέματος υγείας που προέκυψε.

Εμείς στην ΟΤΕ Ασφάλιση, όχι μόνο επιλέγουμε και προτείνουμε τα πιο ανταγωνιστικά και αξιόπιστα προγράμματα της αγοράς, αλλά σχεδιάζουμε και παρουσιάζουμε τα δικά μας σε ομάδες πληθυσμού με κοινά χαρακτηριστικά (π.χ. Συνάδελφοι Ομίλου ΟΤΕ), αλλά και για την ευρύτερη κοινωνία. Ενδεικτικά, για τους συναδέλφους μπορούμε να δώσουμε αποκλειστική λύση για νοσοκομειακές δαπάνες με μόνο από 79€/χρόνο και για όλους, από κόστη κάτω και από 200€/χρόνο. Σε περίπτωση αναζήτησης για κάλυψη εξωνοσοκομειακών εξόδων, προσφέρονται λύσεις από 98€/χρόνο, για φυσικοθεραπείες εξ’ αιτίας ατυχήματος από 40€/χρόνο με αύξηση της κάλυψης σε συνεργαζόμενο φυσικοθεραπευτήριο και οδοντιατρικό πρόγραμμα από 15€/μήνα.

Τρόπος ζωής

Για εμάς, όλα αυτά είναι Τρόπος Ζωής και σας τον συστήνουμε!!!       Μπορούμε να εγγυηθούμε το μέλλον του ίδιου του εαυτού σας ,της οικογένειάς σας , των παιδιών σας ,του τρόπου ζωής σας , της ελευθερίας σας και της επιδίωξής σας για ευτυχία και επιτυχία.

Επικοινωνήστε μαζί μας Τώρα και επωφεληθείτε από τις λύσεις μας!!!