Ασφάλιση Χρηματικών Απωλειων

Ασφάλιση Πιστώσεων, ή ασφάλιση απαιτήσεων, καλύπτει την επιχείρησή σας έναντι του κινδύνου κάποιος πελάτης, προμηθευτής, αγοραστής σας να μην σας εξοφλήσει τις εμπορικές του οφειλές. Αυτό είναι δυνατό να συμβεί γιατί ο πελάτης σας πτώχευσε ή γιατί  δεν πλήρωσε τις οφειλές του μέσα στις καθορισμένες προθεσμίες. Αυτοί οι κίνδυνοι συνήθως αποκαλούνται εμπορικοί κίνδυνοι.

Χρηματικών Απωλειών

  • ληστεία ταμείων,
  • διάρρηξη χρηματοκιβωτίων,
  • ληστεία κατά τη διάρκεια της μεταφοράς χρημάτων
  • υπεξαίρεση χρημάτων από υπαλλήλους

Εμπιστοσύνης Υπαλλήλων (Fidelity Guarantee)

Κάλυψη από παράνομες και δόλιες πράξεις υπαλλήλων και τρίτων περιορίζοντας έτσι την οικονομική απώλεια και προστατεύοντας τον ισολογισμό της επιχείρησης.

Εγγραφή στο newsletter μας