Γιατί ΟΤΕ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Η ΟΤΕ Ασφάλιση, με πολύ μεγάλη τεχνογνωσία, αλλά και εμπειρία στον κλάδο αυτοκινήτων από την πολυετή ενασχόληση της με τον στόλο οχημάτων του ΟΤΕ (2.500 οχήματα) και τα περίπου ακόμη 7.000 οχήματα ιδιωτών πελατών της, είναι σήμερα ένας από τους πιο σημαντικούς φορείς της Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης στην Ελλάδα. Η επιπρόσθετη Ομιλική συνεργασία της με την DeTeAssekuranz, της προσθέτει, προς όφελος των πελατών της ακόμη μεγαλύτερο <<ειδικό βάρος>> και με τα συστήματα αυξημένης διαφάνειας και ιχνηλασιμότητας που ακολουθεί ως μέλος ενός από τα μεγαλύτερα επιχειρηματικά σχήματα της Ν.Α. Ευρώπης, του Ομίλου ΟΤΕ, την κάνει σήμερα, με τις αυξημένες εποπτικές απαιτήσεις από την Τράπεζα της Ελλάδος, μια από τις πιο ασφαλείς και φερέγγυες εταιρείες στο χώρο της συνδιαλλαγής στις ασφαλιστικές εργασίες.

Η εταιρεία μας, έχοντας βαθιά γνώση της ασφαλιστικής αγοράς, επέλεγε και επιλέγει προϊόντα και ασφαλιστικές εταιρείες, πάντα ικανές να εκπληρώσουν την υπόσχεσή τους και να επιτελέσουν τον ρόλο τους. Ο ζητούμενος, από εσάς, ιδανικός συνδυασμός, άριστη τιμή – άριστη ποιότητα, είμαστε βέβαιοι ότι θα τον βρείτε μέσα από τις υπηρεσίες μας και θα μας τιμήσετε με την συνεργασία σας, δυναμώνοντας ακόμη περισσότερο την ικανότητά μας να σας εξυπηρετούμε ακόμη πιο διαφορετικά, ακόμη πιο καλά!!!