Η ομάδα μας

Εταιρικό οργανόγραμμα

ΕΔΡΑ
ΚΑΡΟΛΟΥ 2-6
ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ
3ος ΟΡΟΦΟΣ
info@oteasfalisi.gr

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
person-placeholder Δημητριάδης Αριστόδημος Πρόεδρος
person-placeholder Μαυράκης Γεώργιος Αντιπρόεδρος
person-placeholder Πουλής Φώτιος Μέλος & Υπεύθυνος Δραστηριοτήτων Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης
person-placeholder Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος Μέλος
person-placeholder Κουτσούκος Φώτιος Μέλος
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ/ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ
person-placeholder ΖΑΧΟΣ ΦΩΤΗΣ Αρ. Ειδ. Μητρώου Επιμελητηρίου

1638

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Ενιαίο Σημείο Πληροφόρησης Ενεργών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών
f.zachos@oteasfalisi.gr

τηλ: +30697 4488196
person-placeholder ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΣΤΑΘΗΣ(Θεσσαλονίκη) Αρ. Ειδ. Μητρώου Επιμελητηρίου
912495
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ενιαίο Σημείο Πληροφόρησης Ενεργών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών
s.mavromatis@oteasfalisi.gr

τηλ: +30697 4803428

person-placeholder ΝΟΥΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ Αρ. Ειδ. Μητρώου Επιμελητηρίου
3685
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Ενιαίο Σημείο Πληροφόρησης Ενεργών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών
k.noulas@oteasfalisi.gr

τηλ: +30694 4311097

person-placeholder ΜΑΝΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ Αρ. Ειδ. Μητρώου Επιμελητηρίου
735
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Ενιαίο Σημείο Πληροφόρησης Ενεργών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών
i.maniadis@oteasfalisi.gr

τηλ: +30694 4505492

person-placeholder ΚΑΡΒΕΛΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ Αρ. Ειδ. Μητρώου Επιμελητηρίου
5098
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Ενιαίο Σημείο Πληροφόρησης Ενεργών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών
s.karvelis@oteasfalisi.gr

τηλ: +30698 6314758
person-placeholder ΞΥΠΝΗΤΟΣ ΚΩΣΤΑΣ Αρ. Ειδ. Μητρώου Επιμελητηρίου
5116
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Ενιαίο Σημείο Πληροφόρησης Ενεργών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών
k.xypnitos@oteasfalisi.gr

τηλ: +306974 433531
person-placeholder ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (Πάτρα) Αρ. Ειδ. Μητρώου Επιμελητηρίου
1142
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Ενιαίο Σημείο Πληροφόρησης Ενεργών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών
g.charalampopoulos@oteasfalisi.gr


τηλ: +30694 8510920