Η ΟΤΕ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Γιορτάζει !!!

Η ΟΤΕ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Γιορτάζει!!!

Είκοσι χρόνια αδιάλειπτη και αναπτυξιακή πορεία προς το να είμαστε τελικά, η μόνη <<Επιλογή>> σας. Η Επιλογή για σωστή και υπεύθυνη συμβουλή, η Επιλογή για την ορθή και πιο συμφέρουσα για Εσάς, Ασφαλιστική Λύση.

Γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά, ότι το Ε της δικής μας Επιτυχίας μπορεί να γραφτεί μόνο με το Ε της δικής σας Επιλογής.

Σας Ευχαριστούμε και σας υποσχόμαστε πολλές Ευχάριστες Εκπλήξεις και την επόμενη Εικοσαετία.

20-years-anniver