Γενική φόρμα

Η OTE ΑΣΦΑΛΙΣΗ ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας συλλέγει τα παρακάτω δεδομένα (πχ ονοματεπώνυμο, email, διεύθυνση, τηλέφωνο, ΑΦΜ κλπ) που καταχωρείτε στην παρακάτω φόρμα “ΓΕΝΙΚΗ ΦΟΡΜΑ ”, τα οποία είναι απολύτως απαραίτητα προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί σας. Τα παρακάτω θα διατηρούνται από την Εταιρεία μας μόνο για τον απαραίτητο χρόνο για την εξυπηρέτηση σας, εκτός αν κατά την επικοινωνία προκύψει νέος σκοπός για τον οποίο είναι απαραίτητη η περαιτέρω επεξεργασία τους.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και τα δικαιώματα σας διαβάστε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων OTE ΑΣΦΑΛΙΣΗ.

Στοιχεία επικοινωνίας

Συνεργάτες μας οι καλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες