Κατοικία

Στοιχεία επικοινωνίας

Που βρίσκεται το ακίνητο

Είδος Ακινήτου

Επιλογές ασφάλισης

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

 • Πυρκαιά
 • Ζημιές απο Νερά γενικώς
 • Ζημιές απο Αέρα γενικώς
 • Τρομ/κές ενέργειες, βανδαλισμός, κακ/λη βλάβη
 • Χαρτόσημο αποζημίωσης
 • Πτώση Αεροσκαφών
 • Θραύση καθρεπτών τζαμιών
 • Αποκομιδή συντριμάτων
 • Αστική ευθύνη προς τρίτους
 • Κλοπή, ζημιές κλοπής
 • Κάλυψη εξόδων παραμονής
 • Κάλυψη εξόδων μετακόμισης
 • Κάλυψη τιμαριθμικής προστασίας
 • Κάλυψη σε αξία καινουργιούς

Βάση των συμπληρωμένων στοιχείων, θα προχωρήσουμε σε έρευνα αγοράς για να σας προσφέρουμε την πιο ποιοτική και οικονομική επιλογή.

Συνεργάτες μας οι καλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες

Εγγραφή στο newsletter μας