Κατοικία

Στοιχεία επικοινωνίας

Που βρίσκεται το ακίνητο

Είδος Ακινήτου

Επιλογές ασφάλισης

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

 • Πυρκαιά
 • Ζημιές απο Νερά γενικώς
 • Ζημιές απο Αέρα γενικώς
 • Τρομ/κές ενέργειες, βανδαλισμός, κακ/λη βλάβη
 • Χαρτόσημο αποζημίωσης
 • Πτώση Αεροσκαφών
 • Θραύση καθρεπτών τζαμιών
 • Αποκομιδή συντριμάτων
 • Αστική ευθύνη προς τρίτους
 • Κλοπή, ζημιές κλοπής
 • Κάλυψη εξόδων παραμονής
 • Κάλυψη εξόδων μετακόμισης
 • Κάλυψη τιμαριθμικής προστασίας
 • Κάλυψη σε αξία καινουργιούς

Βάση των συμπληρωμένων στοιχείων, θα προχωρήσουμε σε έρευνα αγοράς για να σας προσφέρουμε την πιο ποιοτική και οικονομική επιλογή.

Συνεργάτες μας οι καλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες