Ασφάλιση Εκδηλώσεων

Ασφαλιζόμενοι κίνδυνοι:

Α) Ακύρωση και Διακοπή για «οποιαδήποτε αιτία» πέραν του ελέγχου του Διοργανωτή (π.χ. σεισμός, φωτιά, απεργίες, εθνικό πένθος, φυσική (υλική) ζημιά.

Β) Αδυναμία εμφάνισης στο χώρο της εκδήλωσης κυρίων συντελεστών της εκδήλωσης.

Γ) Καιρικές Συνθήκες που δεν επιτρέπουν την πραγματοποίηση της εκδήλωσης.

Αστική ευθύνη

Στις περιπτώσεις των συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων, εκθέσεων και γενικά:

  • Σωματικές βλάβες τρίτων
  • Σωματικές βλάβες στους συντελεστές της εκδήλωσης
  • Υλικές Ζημιές στους χώρους της εκδήλωσης

Προσωπικό ατύχημα

Ασφάλιση Προσωπικού Ατυχήματος /Ασθένειας για όλους τους συντελεστές της εκδήλωσης.

Χορηγίες

Καλύπτει το κεφάλαιο της χορηγίας σε περίπτωση ακύρωσης της εκδήλωσης.