Ασφάλιση Ευθύνης Διεύθυνσης & Στελεχών Διοίκησης  (D&Ο)

 

Οι διευθυντές και τα υψηλόβαθμα στελέχη μιας επιχείρησης μπορεί να θεωρηθεί ότι έχουν προσωπική ευθύνη για τα νομικά έξοδα και την πληρωμή των αξιώσεων που προκύπτουν από επενδυτές, Προσωπικό, ρυθμιστικούς φορείς και άλλα τρίτα μέρη  για μια φερόμενη κακοδιαχείριση ή δυσλειτουργία μιας εταιρείας.

Η σύγχρονη απάντηση σε τέτοιους κινδύνους προκύπτει μέσω των συμβολαίων

Ασφάλισης Ευθύνης Διεύθυνσης & Στελεχών Διοίκησης (D&O). 

Με αυτόν τον τρόπο προστατεύονται η Διεύθυνση και τα  Στελέχη μιας επιχείρησης έναντι απαιτήσεων τρίτων που απορρέουν από λάθη ή παραλείψεις κατά την άσκηση των καθηκόντων τους όπως: πράξεις, παραλείψεις, εργασιακή πρακτική κ.ά. Η κάλυψη μεταξύ άλλων περιλαμβάνει και τα σχετικά δικαστικά έξοδα υπεράσπισης έναντι των απαιτήσεων.

Για εμάς, όλα αυτά οδηγούν στην Ασφαλή Θωράκιση της Επιχείρησης και σας τα προτείνουμε!