Ασφάλιση Τεχνικών Έργων

Ασφάλιση Κατά Παντός Κινδύνου Εργολάβων (CAR)

Καλύπτει την οικοδομική δραστηριότητα για την κατασκευή των κατωτέρω έργων:

 • κτήρια κατοικιών και γραφείων, νοσοκομεία, σχολεία, θέατρα, στάδια κλπ
 • εργοστάσια, σταθμοί παραγωγής ενέργειας δρόμοι, αεροδρόμια, σιδηροδρομικές
 • εγκαταστάσεις, λιμάνια γέφυρες, σήραγγες, κανάλια, δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης.

Ασφάλιση Μηχανικού Εξοπλισμού Κατασκευής Τεχνικών Έργων

Καλύπτεται ο εξοπλισμός αυτός για το διάστημα της αδράνειας (μεταξύ έργων), καθώς επίσης –με ειδική συμφωνία- και για τη μεταφορά του από το ένα εργοτάξιο στο άλλο.

Ασφάλιση Κατά Παντός Κινδύνου Ανέγερσης – Συναρμολόγησης (EAR)

Καλύπτει την συναρμολόγηση από έτοιμα τμήματα ή κομμάτια:

 • στροβίλων
 • γεννητριών
 • ατμολέβητων
 • συμπιεστών μηχανών εσωτερικής καύσης
 • ηλεκτροκινητήρων
 • μετασχηματιστών
 • ανορθωτών αντλιών
 • ανελκυστήρων
 • γερανών
 • εκσκαφέων
 • ταινιόδρομων
 • τυπογραφικών μηχανών
 • μηχανών κατασκευής χάρτου ή υφασμάτων
 • εναέριων γραμμών μεταφοράς ενέργειας
 • σωληνώσεων
 • δεξαμενών
 • μεταλλικών γεφυρών κλπ.