Ασφάλιση Χρηματικών Απωλειων

Ασφάλιση Πιστώσεων, ή ασφάλιση απαιτήσεων, καλύπτει την επιχείρησή σας έναντι του κινδύνου κάποιος πελάτης, προμηθευτής, αγοραστής σας να μην σας εξοφλήσει τις εμπορικές του οφειλές. Αυτό είναι δυνατό να συμβεί γιατί ο πελάτης σας πτώχευσε ή γιατί  δεν πλήρωσε τις οφειλές του μέσα στις καθορισμένες προθεσμίες. Αυτοί οι κίνδυνοι συνήθως αποκαλούνται εμπορικοί κίνδυνοι.

Χρηματικών Απωλειών

  • ληστεία ταμείων,
  • διάρρηξη χρηματοκιβωτίων,
  • ληστεία κατά τη διάρκεια της μεταφοράς χρημάτων
  • υπεξαίρεση χρημάτων από υπαλλήλους

Εμπιστοσύνης Υπαλλήλων (Fidelity Guarantee)

Κάλυψη από παράνομες και δόλιες πράξεις υπαλλήλων και τρίτων περιορίζοντας έτσι την οικονομική απώλεια και προστατεύοντας τον ισολογισμό της επιχείρησης.