Ομαδικά Συνταξιοδοτικά Προγράμματα

Βασικά Στοιχεία Συνταξιοδοτικού  Προγράμματος

  • Συστηματική αποταμίευση
  • Παροχή σύνταξης ή εφάπαξ ποσού στη λήξη ή άλλοτε βάση κανονισμού
  • Επενδυτικές επιλογές (εγγυημένο τεχνικό επιτόκιο / Δημιουργία επενδυτικού χαρτοφυλακίου, κ.λ.π.).
  • Φορολογικές ελαφρύνσεις.