Ομαδική Aσφάλιση Ζωής, Υγείας

Βασικά Στοιχεία Ομαδικού Προγράμματος Ζωής/Υγείας

  • Παροχές σε περίπτωση Θανάτου / Ανικανότητας.
  • Κάλυψη Απώλειας Εισοδήματος.
  • Νοσοκομειακή Περίθαλψη (με ελεύθερη επιλογή ιδιωτικών / δημοσίων).
  • Εξωνοσοκομειακή Περίθαλψη.