Φόρμα καταγγελιών

Εάν επιθυμείτε να παραμείνετε ανώνυμοι, παρακαλούμε μη δίνετε στοιχεία αναγνώρισής σας.

Σε περίπτωση που υποβάλλετε ανώνυμη καταγγελία, δεν είναι δυνατόν να επικοινωνήσουμε μαζί σας για να συγκεντρώσουμε περαιτέρω πληροφορίες για την έρευνα της καταγγελίας.

Επομένως, παρακαλούμε να μας δώσετε όλες τις πληροφορίες, οι οποίες είναι απαραίτητες για να ξεκινήσουμε την έρευνα, ή εάν θέλετε να μας δώσετε ένα e-mail για να επικοινωνήσουμε μαζί σας, χωρίς να αποκαλυφθεί η ταυτότητά σας.

Θέλετε να αποκαλύψετε την ταυτότητά σας;

Θέλετε να αποκαλύψετε την ταυτότητά σας;

Στοιχεία Επικοινωνίας

Για τη σωστή κατηγοριοποίηση του μηνύματός σας, παρακαλούμε επιλέξτε την κατηγορία στην οποία εμπίπτει το περιστατικό:

Σχετικά Αρχεία

Ένα αρχείο ή περισσότερα σε μορφή zip (αποδεκτά αρχειά, εικόνες, κείμενο, zip)

Συνεργάτες μας οι καλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες