31 Οκτωβρίου, Παγκόσμια Ημέρα Αποταμίευσης

 

Η ΟΤΕ ΑΣΦΑΛΙΣΗ σας καλεί να δημιουργήσετε, σήμερα κιόλας, έναν Αποταμιευτικό – Συνταξιοδοτικό Ασφαλιστικό Λογαριασμό στην Εθνική Ασφαλιστική, με τις υψηλότερες εγγυημένες, ελάχιστες αποδόσεις και να εξασφαλίσετε ένα επιπρόσθετο αφορολόγητο εισόδημα στην τρίτη ηλικία με τις καλύτερες και ασφαλέστερες προϋποθέσεις. Πληροφορίες στους Ασφαλιστικούς μας Συμβούλους και στο info@oteasfalisi.gr.

Γιατί πρέπει να εξετάσω σοβαρά την πρόταση για αγορά ενός Αποταμιευτικού (Συνταξιοδοτικού/Σπουδών) Ασφαλιστικού Προγράμματος;

Γιατί η ίδια η ζωή απέδειξε ότι σήμερα ένας νέος συνταξιούχος έχει σημαντική μείωση των αποδοχών του σε σχέση με τις, μέχρι προ ολίγου, εργασιακές απολαβές του και λόγω της γήρανσης του πληθυσμού της χώρας και του αναδιανεμητικού χαρακτήρα του κοινωνικού συστήματος ασφάλισης αυτό θα έχει στα επόμενα χρόνια ακόμη μεγαλύτερη επιδείνωση.

Η διαπίστωση αυτή είναι εμπειρική; Και ίσως να είναι μια πρόχειρη και μη τεκμηριωμένη ανησυχία; Μπορεί τα πράγματα, τελικά, να βελτιωθούν στο μέλλον;

Δυστυχώς, πέρα από τις όποιες εμπειρικές αρνητικές διαπιστώσεις, αυτά, ως δυσμενέστερες προοπτικές, έχουν υπολογιστεί με έγκριτες αναλογιστικές μελέτες και έχουν ήδη αποτυπωθεί σε νομοθετήματα με πιο πρόσφατο τον Ν. 3683/2016.

Που διαφοροποιείται ένα ασφαλιστικό αποταμιευτικό πρόγραμμα;

Διαφοροποιείται στην τεχνική του βάση. Η δομή και ο τρόπος λειτουργίας του είναι με βάση το κεφαλαιοποιητικό σύστημα. Αυτό σημαίνει ότι δεν εξαρτάται από το πόσοι θα είναι οι ενεργοί ασφαλισμένοι και το πόσες θα είναι οι υποχρεώσεις του ως προς την παροχή εφάπαξ ή σύνταξης για την μερίδα του πελατολογίου που έχει ήδη ωριμάσει, αλλά δημιουργεί για τον κάθε έναν πελάτη λογαριασμό με τις εισφορές του και τις αποδόσεις που αυτές οι εισφορές θα φέρουν όταν με θεσμοθετημένους κανόνες και επαγγελματική διαχείριση αυτές επενδυθούν.

Και γιατί ένα πρόγραμμα μιας ιδιωτικής ασφαλιστικής εταιρείας είναι, ίσως, πιο φερέγγυο από ένα κρατικό πρόγραμμα; Μήπως οι αποταμιεύσεις ετών χαθούν;

Σήμερα, υπάρχουν αρκετοί λόγοι για να μπορέσει κάποιος να εμπιστευθεί μια πρόταση ιδιωτικής ασφαλιστικής εταιρείας. Ένας από αυτούς είναι οι σύγχρονοι κοινοί Ευρωπαϊκοί κανόνες αυξημένης φερεγγυότητας Solvency II (Φερεγγυότητα II) που υποχρεωτικά ισχύουν και στην χώρα μας με κοινοτική οδηγία από την 1/1/2016. Την εφαρμογή τους πλέον την έχει ως Εποπτεύουσα Αρχή η Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (Δ.Ε.Ι.Α.) της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ – Ευρωσύστημα) και τα Stress Test που έχουν ήδη γίνει, δείχνουν μια κατάσταση που λειτουργεί χωρίς αρρυθμίες και ιδιαίτερα προβλήματα. Επιπρόσθετα και μετά το αρνητικό φαινόμενο του Ομίλου Ασπίς, δημιουργήθηκε το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής το οποίο εποπτεύεται από το Υπουργείο Οικονομίας και το οποίο πλέον, εγγυάται, την απόδοση στους δικαιούχους, σε περίπτωση αφερεγγυότητας της ασφαλιστικής εταιρείας, του συνόλου των εγγυημένων ποσών που αναγράφονταν στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο και μέχρι του ποσού των 30.000€. Άλλωστε, ένα ακόμη εξαιρετικό, ιστορικό, δείγμα γραφής της ασφαλιστικής αγοράς, ήταν όταν έγινε το κούρεμα των Ελληνικών Ομολόγων P.S.I. (οι ασφαλιστικές εταιρείες στα προγράμματα με εγγυήσεις, είναι υποχρεωμένες να κατέχουν σημαντικό ποσοστό κρατικών χρεογράφων), απορρόφησαν οι ίδιες την ζημία και δεν την μετακύλησαν στους πελάτες τους που διατηρούσαν προγράμματα εγγυημένης ελάχιστης απόδοσης. Επιπρόσθετα μέτρα τύπου, κεφαλαιακών ελέγχων (capital Control) που επιβλήθηκαν στην Ελληνική αγορά ή και πιο πριν στην Κυπριακή, δεν ακούμπησαν έστω και στο ελάχιστο, αποταμιευτικά ασφαλιστικά προγράμματα. Μια παράμετρος βέβαια που θα συναξιολογηθεί είναι και η εμπιστοσύνη που μπορεί να μας εμπνεύσει μια ασφαλιστική εταιρεία σε σχέση, ίσως, με μία άλλη. Τέλος, ο θεσμός των ιδιωτικών ασφαλιστικών συντάξεων λειτουργεί στην Παγκόσμια αγορά με επιτυχία και αναγνωρισιμότητα κοντά στον ένα αιώνα και στην Ελληνική αγορά σχεδόν μισό αιώνα, δίνοντας σε χιλιάδες συνταξιούχους βασική ή/και συμπληρωματική σύνταξη.

Δεν υπάρχουν, όπως παλιά φορολογικά κίνητρα. Τελικά, είναι συμφέρον μιας και πλέον και η ίδια η Πολιτεία δεν το προκρίνει ως λύση;    

Κατά την άποψή μας, η ύπαρξη ή μη φορολογικού κινήτρου είναι δευτερεύουσας σημασίας μιας και το καίριο και σημαντικό ζήτημα είναι το Πώς θα διαχειριστώ το ορατό πρόβλημα του αρκετά μειωμένου μου εισοδήματος κατά την διάρκεια της συνταξιοδότησής μου. Παρόλα αυτά, και το θέμα του φορολογικού κινήτρου ενυπάρχει απλά έχει μετατοπιστεί χρονικά σε σχέση με το παρελθόν. Δηλαδή, παλαιότερα, όταν μπορούσα να φοροαπαλλάξω το ετήσιο ασφάλιστρό μου, είχα να αντιμετωπίσω το θέμα της μελλοντικής φοροαντιμετώπισης του εφάπαξ ποσού ή της συνταξιοδοτικής μου καταβολής, στην αμέσως μετά την τελευταία καταβολή ασφαλίστρων μου, εποχή. Και μάλιστα με κριτήρια άγνωστα από σήμερα που έκανα τον προγραμματισμό μου. Σήμερα, το ότι δεν φοροαπαλλάσσονται τα καταβαλλόμενα ασφάλιστρα στο ατομικό αποταμιευτικό (συνταξιοδοτικό ή σπουδών) μου πρόγραμμα, μου εξασφαλίζει – στην βάση της αποφυγής της διπλής φορολόγησης – ότι και τα ποσά που θα εισπράξω στο μέλλον δεν θα ξαναφορολογηθούν. Μήπως τελικά, είναι και αυτό συμφέρον; Η Πολιτεία έχει δείξει έμπρακτα ότι υπολογίζει την ιδιωτική ασφαλιστική αποταμιευτική λύση ως καίρια και σημαντική για την αντιμετώπιση του αυριανού συνταξιοδοτικού προβλήματος με κύριες και καίριες ενέργειες την μετάθεση της Εποπτείας (ΤτΕ), την αύξηση των εποπτικών απαιτήσεων και την δημιουργία του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής Ν.Π.Ι.Δ. Τελικά, η όποια απόφασή μας πρέπει να είναι με γνώση των νέων συνθηκών φερεγγυότητας και καλής λειτουργίας και με άξονα, το τι πρέπει να πράξω από Σήμερα για να διαχειριστώ με επάρκεια και αξιοπρέπεια τις δύσκολες συνθήκες που με πολύ μεγάλη πιθανότητα θα βιώσω στην Τρίτη Ηλικία μου από τις αποδόσεις της κοινωνικής ασφάλισης.

Δεν περισσεύουν τα απαραίτητα χρήματα για αποταμίευση. Πιθανόν στο μέλλον να το κάνω.

Η έννοια του περισσεύματος έχει άμεση σχέση με τις προτεραιότητές μας. Εάν οι προτεραιότητες για την κάλυψη των άμεσων βιοτικών μας αναγκών είναι τόσες πολλές που δεν επιτρέπουν την έστω και μικρή αποταμίευση, τότε θα πρέπει να κάνω σχετικό προγραμματισμό και χρονοδιάγραμμα για εκκίνηση του στόχου της συστηματικής αποταμίευσης στο συντομότερο μελλοντικό χρόνο. Εάν όμως οι ανάγκες μου μπορούν να επιτρέψουν την αναδιάταξη των προτεραιοτήτων μου, τότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην χάσω περισσότερο χρόνο και να αρχίσω να δημιουργώ το επιπρόσθετο μελλοντικό μου κεφάλαιο από σήμερα κιόλας. Σχεδόν όλοι έχουμε την δυνατότητα να ζήσουμε με λίγο λιγότερα χρήματα κάθε μήνα, προσαρμόζοντας κατά κάτι την καθημερινή μας ζωή. Ας σκεφτούμε λίγο την παραδειγματική περίπτωση που ο εργοδότης μας μας ανακοίνωνε την μείωση των αποδοχών μας κατά 50€/μήνα. Το πιο πιθανό είναι να συνεχίζαμε να εργαζόμαστε προσαρμόζοντας την ζωή μας στην νέα συνθήκη και μάλλον χωρίς κάποια σημαντική ανατροπή. Υπεύθυνα λοιπόν σας προτρέπουμε να ακούσετε τον εαυτό σας των 67 ετών που σας ζητάει από τώρα την προνόηση να χτίσετε ένα συμπληρωματικό κεφάλαιο για την χρονική αυτή προγραμματισμένη μελλοντική στιγμή. Το απαραίτητο είναι το πορτοφόλι που θα έχετε τότε, να είναι με ικανοποιητικά χρήματα, όπως είναι τώρα το σημερινό σας πορτοφόλι. Ένας διεθνής γηραιός ασφαλιστής έλεγε ότι δεν συνάντησε ποτέ κανέναν από αυτούς που τους είχε προτείνει πριν 20 ή και περισσότερα χρόνια να δημιουργήσουν ένα κεφάλαιο μέσω ενός ασφαλιστικού προγράμματος με λίγα χρήματα, να έχουν κάτι πιο χρήσιμο και αποδοτικό και δυστυχώς ο χρόνος δεν μπορεί να γυρίσει πίσω.

Ένα ασφαλιστικό αποταμιευτικό προϊόν μου μοιάζει με την τραπεζική αποταμίευση. Γιατί λοιπόν να μην κάνω μια συστηματική τραπεζική κατάθεση αντί της συγκεκριμένης πρότασης;

Το ένα δεν έρχεται να ανατρέψει το άλλο. Η λειτουργία και σκοπιμότητά τους είναι εξαιρετικά χρήσιμες αλλά για διαφορετικούς στόχους και ανάγκες. Μπορούμε μάλιστα να πούμε ότι οι ρόλοι τους είναι αλληλοσυμπληρωματικοί και σε καμία περίπτωση αλληλοσυγκρουόμενοι. Η τραπεζική εργασία έρχεται να καλύψει την ανάγκη για ασφαλή τοποθέτηση των χρημάτων μας, εκπλήρωση άμεσων ή μεσοπρόθεσμων στόχων (κυρίως καταναλωτικών) και άμεση και εύκολη πρόσβαση στην ρευστότητα. Πλέον οι επιτοκιακές αποδόσεις των καταθέσεων είναι σχεδόν μηδενικές, εξαρτώνται από το χρηματικό ύψος της κατάθεσης και μπορούν να έχουν συμφωνημένη απόδοση το πολύ σε ορίζοντα 12μήνου. Με αυτά τα δεδομένα, κάποιος θα δει την διαφορά στην ασφαλιστική τοποθέτηση στα εξής σημεία : α) Η διάρκεια θα πρέπει να είναι από μεσομακροπρόθεσμη και πάνω (τουλάχιστον 10 έτη και με τον κανόνα, όσο πιο πολλά χρόνια είναι η ορισθείσα διάρκεια του συμβολαίου, τόσο πιο πολλά τα οφέλη για τον αποταμιευτή). Άρα θα έρθουμε να καλύψουμε πιο μεγάλους και αρκετά μελλοντικούς στόχους, όπως η συνταξιοδότησή μας ή η παροχή ενός εφάπαξ ποσού ή η ενηλικίωση των παιδιών που θα απαιτηθούν σημαντικά κεφάλαια για σπουδές ή επαγγελματική αποκατάστασή τους. β) Η ασφαλιστική τοποθέτηση έχει από τον σχεδιασμό της πολύ πιο δύσκολη πρόσβαση σε ρευστότητα. Μάλιστα συνήθως για τα πρώτα τρία έτη δεν έχει καθόλου επιστροφή ή/και αργότερα – όσο πιο κοντά στην πρώτη τριετία τόσο μεγαλύτερο penalty υπάρχει, αλλά όσο πιο κοντά στην λήξη, τόσο μεγαλύτερο όφελος – έχει προοδευτική αναπλήρωση με βάση την λογική της επιβράβευσης των αποταμιευτών που είναι πιο συστηματικοί και τηρούν την υπόσχεση απέναντι στον εαυτό τους ή στο ωφελούμενο πρόσωπο. Αυτό όμως, τελικά, βοηθάει τα μέγιστα στην επίτευξη του αρχικού στόχου και την μεγιστοποίηση της ωφέλειας. γ) Η ασφαλιστική τοποθέτηση έχει μηχανισμούς διατήρησης της υπόσχεσής μας, μέσα από υπενθυμίσεις της υποχρέωσης που έχουμε απέναντι στο δικό μας αύριο ή στο αύριο του ωφελούμενου προσώπου (παιδιού, συζύγου, γονέα κ.α.). Έχει υπολογιστεί ότι η συστηματική και πειθαρχημένη αποταμίευση με, εκ του σκοπού της πολλά χρόνια λειτουργίας, δεν έχει πραγματοποιηθεί ποτέ τόσο επιτυχημένα, παρά μόνο μέσω ενός αποταμιευτικού ασφαλιστηρίου συμβολαίου. δ) Καμία άλλη μορφή μακροχρόνιας συστηματικής αποταμίευσης σε παγκόσμιο επίπεδο, δεν προσφέρει την δυνατότητα <<Ασφαλούς λειτουργίας>> απέναντι σε συγκεκριμένα ατυχή συμβάντα. Στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο μπορεί να ενεργοποιηθεί μια συμπληρωματική παροχή με εξαιρετικά οικονομικό ασφάλιστρο, που θα προβλέπει την συνέχιση της αποταμίευσης, χωρίς κάποιος να καταβάλει πλέον χρήματα εάν υπάρξει ατυχηματικό ή από ασθένεια γεγονός που θα επιφέρει για τον ίδιο, Μόνιμη και Ολική Ανικανότητα για εργασία, ή αν πρόκειται για άλλο ωφελούμενο πρόσωπο, θα συμπεριληφθεί και η πρόβλεψη της Απώλειας Ζωής. Απλά αυτό δεν μπορεί να γίνει και δεν γίνεται από κανένα άλλο αποταμιευτικό μηχανισμό γιατί είναι ασφαλιστική εργασία. Τέλος, μη μας διαφεύγει της προσοχής ότι τα τελευταία χρόνια και οι ίδιες οι τράπεζες, αντιλαμβανόμενες προφανώς τα προηγούμενα αναντικατάστατα επιχειρήματα και παρόλο που η φύση των εργασιών τους είναι να τροφοδοτούν κυρίως τις τραπεζικές καταθέσεις, είτε μέσω των θυγατρικών τους ασφαλιστικών εταιρειών, είτε μέσω συνεργασιών, αντιλαμβανόμενες και την αξία της συστηματικής ασφαλιστικής τοποθέτησης, εμπλέκονται ενεργά στην προώθηση αποταμιευτικών ασφαλιστηρίων συμβολαίων. Το ερώτημα όμως που μπορούμε εδώ να θέσουμε είναι, όχι εάν θα πρέπει κάποιος να προβεί σε σύναψη ασφαλιστηρίου συμβολαίου αποταμιευτικής μορφής ή όχι (αυτό πλέον αναγνωρίζεται από τους ειδικούς και όχι μόνο ως απαραίτητη ενέργεια κάθε προνοητικού ανθρώπου), αλλά εάν θα πρέπει να το συνάψει με αποκλειστικούς επαγγελματίες ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές ή όχι.

Έχω ή έχω σκοπό να δημιουργήσω για την Τρίτη Ηλικία μου κάποια περιουσιακά στοιχεία που λόγω των εισοδημάτων που υπολογίζω ότι θα μου αποφέρουν, θα έχω το επιθυμητό επίπεδο διαβίωσης. Άρα δεν έχω πραγματικό λόγο να προβώ και στην σύναψη ενός αποταμιευτικού ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

Η δημιουργία και διατήρηση ενός ασφαλιστηρίου αποταμιευτικής μορφής, σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να γίνει, ίσως, εμπόδιο για την παράλληλη δημιουργία έτερων περιουσιακών στοιχείων. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι κάποιος θα πρέπει να στερήσει από τον εαυτό του ή την οικογένειά του όλα τα οφέλη που έχει ένα αποταμιευτικό ασφαλιστήριο και να δημιουργήσει έτσι ένα μαξιλάρι ασφαλείας για το μακρινό μέλλον όπου η διόρθωση επενδυτικών πιθανόν αστοχιών, μάλλον, δεν θα είναι εφικτή. Άλλωστε, το συσσωρευμένο αποτέλεσμα του ασφαλιστικού προγράμματος, έχει το πολύ σημαντικό πλεονέκτημα ότι θα είναι σε ρευστή και άμεσα διαθέσιμη μορφή.

Το τελικό αποτέλεσμα από τι εξαρτάται;

Εξαρτάται από τις εξής παραμέτρους : α) Την διάρκεια του, β) Το ετησιοποιημένο χρηματικό ποσό καταβολής, γ) Την δυνατότητα ετήσιας αναπροσαρμογής του χρηματικού ποσού (συνίσταται τουλάχιστον στα πλαίσια του τρέχοντος πληθωρισμού έτσι ώστε να αποπληθωριοποιηθεί το τελικό ποσό είσπραξης και να έχει πραγματική αγοραστική δύναμη), δ) Το αποτέλεσμα των επενδύσεων (υπάρχουν δυο κατηγορίες, η κατηγορία των προϊόντων που δεν έχουν εγγυημένες αποδόσεις – Unit Linked (Επενδυτικές Μονάδες) – και επενδύουν ή σε αμοιβαία κεφάλαια ή σε μερίδια εσωτερικού μεταβλητού κεφαλαίου και η κατηγορία του ελάχιστου εγγυημένου τεχνικού επιτοκίου που είναι σταθερό και εγγυημένο για όλη την διάρκεια ισχύος του ασφαλιστηρίου.

Τι σημαίνει Τεχνικό Εγγυημένο Επιτόκιο;

Είναι η βάση υπολογισμού απόδοσης του επενδυόμενου ασφαλίστρου που, κατά την απαίτηση της νομοθεσίας, οι ασφαλιστικές εταιρείες εγγυόνται καθ΄ όλη την διάρκεια του αποταμιευτικού προϊόντος σε ετήσια βάση. Καθορίζεται ελεύθερα από την εκάστοτε ασφαλιστική εταιρεία με τον περιορισμό ότι αυτό σήμερα δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από 3,35% (από όσο γνωρίζουμε καμία ασφαλιστική εταιρεία σήμερα δεν το αποδίδει ως ελάχιστη εγγύηση). Ονομάζεται <<Τεχνικό>> γιατί το πραγματικό υπολείπεται του ονομαστικού. Το πόσο υπολείπεται, είναι δύσκολο να προσδιοριστεί γιατί παράγοντες όπως είναι η ηλικία του ασφαλιζόμενου προσώπου, η διάρκεια ισχύος του συμβολαίου, το λειτουργικό κόστος, το ετήσιο καταβαλλόμενο χρηματικό – αποταμιευτικό ποσό και το αν αυτό θα έχει ή όχι αναπροσαρμογή και ποιο θα είναι αυτό το ποσοστό, παίζουν καθοριστικό ρόλο για να υπολογιστεί το πραγματικό αποδιδόμενο επιτόκιο. Το σίγουρο όμως είναι, ότι ο υποψήφιος πελάτης παίρνει στην μελέτη έναν αναλυτικό πίνακα χρόνο με τον χρόνο που αναφέρεται ποιο θα είναι το εγγυημένο, κατ΄ ελάχιστο, χρηματικό ποσό από την ασφαλιστική εταιρεία, υπενθυμίζοντας με την ευκαιρία, ότι το μέγιστο όφελος το καρπώνεται ο ασφαλιζόμενος στην λήξη του συμβολαίου.

Γιατί αναφέρεται συχνά η φράση << κατ΄ ελάχιστο>>; Μπορεί το συμβόλαιο να αποδώσει και επιπλέον κέρδος; Είναι αυτό που ονομάζεται <<Μέρισμα>>;

Ακριβώς. Στο συμβόλαιο αναφέρεται, ότι αν κάποιο έτος ή κάποια χρόνια οι αποδόσεις των επενδύσεων είναι πάνω από το ελάχιστο εγγυημένο τεχνικό επιτόκιο, τότε αυτό το επιπλέον σε πολύ μεγάλο ποσοστό θα αποδοθεί, ως μέρισμα στον πελάτη, δίνοντας του μάλιστα την επιλογή είτε να το εισπράξει άμεσα, είτε να ενισχύσει τον λογαριασμό της λήξης. Εδώ όμως και αρκετά χρόνια, λόγω χαμηλού πληθωρισμού και ιδίως λόγω χαμηλών επιτοκίων, πολύ δύσκολα ένα ασφαλιστήριο θα μπορέσει να αποδώσει επιπρόσθετο κέρδος με την μορφή μερίσματος. Προηγούμενες δεκαετίες όπου τα επιτόκια ήταν στην αγορά υψηλότερα, τα ασφαλιστήρια δημιουργούσαν επιπλέον ονομαστικά κέρδη αυξάνοντας την δεξαμενή των μερισμάτων, αλλά λόγω υψηλού πληθωρισμού, τα χρήματα τελικά είχαν μειωμένη αγοραστική δύναμη.

Τι σημαίνει ο όρος << Αξία Εξαγοράς>>;

Είναι ο όρος που προσδιορίζει ότι από κάποια χρονική στιγμή και μετά (μετά από το τρίτο έτος ισχύος του για συμφωνημένες διάρκειες δέκα ετών και πάνω), το ασφαλιστήριο έχει μια συμφωνημένη χρηματική αξία, εφόσον διακοπή πριν την λήξη του ή εφόσον φθάσει στην λήξη του. Αυτή η κατ΄ ελάχιστον συμφωνημένη χρηματική αξία (αξία εξαγοράς) αποτυπώνεται σε πίνακα στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο και έτσι ο πελάτης γνωρίζει εξαρχής πως ωριμάζει η ανταποδοτική ικανότητα του αποταμιευτικού μέρους του ασφαλιστηρίου συμβολαίου του. Ισχύει μόνο στα ασφαλιστήρια συμβόλαια που προβλέπουν ελάχιστο εγγυημένο τεχνικό επιτόκιο.

Τι σημαίνει ο όρος <<Ελευθεροποίηση>> ;

Η έννοια της <<Ελευθεροποίησης>> του ασφαλιστηρίου συμβολαίου είναι κοντινή με την έννοια της έκφρασης <<…ξεχασμένος (δηλαδή, πλέον, μη τροφοδοτούμενος) τραπεζικός καταθετικός λογαριασμός…>>. Όταν το ασφαλιστήριο συμβόλαιο έχει ήδη αποκτήσει αξία εξαγοράς και για κάποιο λόγο δεν υπάρχει πλέον η αντικειμενική δυνατότητα συνέχισης καταβολής  ασφαλίστρων, υπάρχουν δύο επιλογές. Ή κάποιος διακόπτει την ισχύ του συμβολαίου κάνοντας <<Εξαγορά>> του ασφαλιστηρίου συμβολαίου του και άμεσα εισπράττει το αντίστοιχο ποσό που δικαιούται και προβλέπεται από τον σχετικό πίνακα <<Αξιών Εξαγοράς>> του ασφαλιστηρίου συμβολαίου του ή διατηρεί την ισχύ (περιορισμένη) του ασφαλιστηρίου συμβολαίου του κάνοντας <<Ελευθεροποίηση>>, δηλαδή μη καταβάλλοντας πλέον άλλα ασφάλιστρα αλλά χωρίς να εισπράξει τώρα το όποιο αποταμιευόμενο ποσό δεικνύει ο προοδευτικός πίνακας των <<Αξιών Εξαγοράς>> του ασφαλιστηρίου συμβολαίου του. Στην περίπτωση της <<Ελευθεροποίησης>> το συμβόλαιο συνεχίζει να έχει αξία, αλλά λόγω του γεγονότος της πλέον μη καταβολής αποταμιευόμενων ποσών, έχει μειωμένες – σε σχέση με την περίπτωση της ομαλής λειτουργίας του συμβολαίου λόγω συνέχισης καταβολής χρημάτων – εγγυήσεις για το μέλλον. Αυτές οι εγγυήσεις που η ασφαλιστική εταιρεία πλέον υπόσχεται αποτυπώνονται στον πίνακα << Ελεύθερο περαιτέρω καταβολών>> που επίσης υπάρχει σε κάθε τέτοιο ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Μπορεί να υπάρξει η ευελιξία καταβολής διαφοροποιημένων χρηματικών ποσών ή πρόσκαιρης διακοπής καταβολής τους ανάλογα με τις πραγματικές μου οικονομικές δυνατότητες;

Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια με εγγυημένες αξίες δεν έχουν τεχνικά δυνατότητες διαφοροποίησης του ασφαλίστρου (εκτός της περίπτωσης της προσυμφωνημένης αναπροσαρμογής του, βάσει ενός οριοθετημένου ποσοστού.) ή πρόσκαιρης διακοπής του καταβαλλόμενου χρηματικού ποσού και επανεργοποίησής του στο μέλλον. Αυτό, κυρίως γιατί, η ασφαλιστική εταιρεία πρέπει να μπορεί να κάνει τον προγραμματισμό των επενδύσεων της. Αντίθετα, στα συμβόλαια μη εγγυημένων αποδόσεων (τα επονομαζόμενα Unit Linked) οι ευελιξίες αυτές είναι συνήθως διαθέσιμες και έτσι κάποιος μπορεί να το προσαρμόζει στις τρέχουσες ανάγκες και δυνατότητες του. Για αυτόν τον λόγο συστήνεται κάποιος που θα επιλέξει ένα πρόγραμμα εγγυημένων αποδόσεων να είναι πιο προσεκτικός στην επιλογή του ετήσιου ποσού καταβολής και να υπολογίζει και κάποια πιο δυσμενή σενάρια για την οικονομική του δυνατότητα στο μέλλον χωρίς όμως να φτάνει και σε άκρως αρνητικά τα οποία πιθανόν να τον οδηγήσουν σε μη ενεργοποίηση της ενέργειας αγοράς και έτσι να χάσει οριστικά τα πλεονεκτήματα μιας τέτοιας επιλογής. Άλλωστε η ζωή κινείται συνήθως σε πιο ήπιους ρυθμούς.

Αξίζει να το δω τώρα ή να το αναβάλλω για λίγο αργότερα;

Η εμπειρία μας έχει δείξει ότι στο ερώτημα αυτό κάποιος ήδη μπορεί να μετρήσει μόνο ζημία. Είναι συνήθως ένα δίλημμα χωρίς πραγματικό υπόβαθρο που ενεργοποιείται αναίτια και μας οδηγεί, με την ψυχολογική και όχι με την πραγματική διάσταση, στην αναβολή. Το κόστος αναβολής της απόφασης για αγορά είναι και μεγάλο και πολύ δύσκολα αναστρέψιμο. Το χρονικό διάστημα λειτουργίας ενός αποταμιευτικού ασφαλιστηρίου συμβολαίου είναι από τις πλέον σημαντικές παραμέτρους στην οπτική της μεγιστοποίησης του οφέλους για το ασφαλιζόμενο πρόσωπο και υπεύθυνα πρέπει να σας προτρέψουμε να μην αναβάλλετε την απόφαση ούτε στιγμή. Ιδίως για τα αποταμιευτικά με εγγυημένες αποδόσεις, θα πρέπει κάποιος να υπολογίσει και την τάση των ασφαλιστικών εταιρειών (λόγω χαμηλού περιβάλλοντος επιτοκίων) να επανατοποθούνται σε χαμηλότερες εγγυήσεις για τα νέα συμβόλαια. Χαρακτηριστικά μπορούμε να αναφέρουμε το ιστορικό παράδειγμα ότι αυτού του είδους τα ασφαλιστήρια προσφέρονταν στην Ελληνική αγορά μέχρι και τις αρχές του 2001 με εγγυημένο τεχνικό επιτόκιο για όλα τα έτη ισχύος έως και 5%. Σκεφτείτε πόσο ωφελημένοι είναι τα τελευταία χρόνια όλοι αυτοί οι κάτοχοι τέτοιων ασφαλιστηρίων συμβολαίων που σε περιβάλλον εξαιρετικά χαμηλών αποδόσεων εισπράττουν υψηλές αποδόσεις. Για να είστε και εσείς στο μέλλον σε τέτοια πλεονεκτική θέση, μάλλον, δεν πρέπει να χάσετε την ευκαιρία για ένα καλό (βάσει των τρεχουσών συνθηκών της οικονομίας) εγγυημένο τεχνικό επιτόκιο. Εάν το βρείτε λοιπόν, θα σας συμβουλεύαμε να μην το χάσετε!

Γιατί να αγοράσω από την ΟΤΕ ΑΣΦΑΛΙΣΗ;

Γιατί η ΟΤΕ ΑΣΦΑΛΙΣΗ έχει και το εξειδικευμένο πιστοποιημένο προσωπικό, αλλά και τις επιλεγμένες ασφαλιστικές εταιρείες για τις καλύτερες και πιο ασφαλείς προτάσεις προς εσάς. Η γνώση και η εμπειρία, μας επέτρεψαν να προστατεύσουμε διαχρονικά με τον καλύτερο τρόπο τους πελάτες μας, μιας και η ΟΤΕ ΑΦΑΛΙΣΗ, δεν συνεργάστηκε ποτέ με εταιρεία που ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας της, στην 20χρονη και πλέον λειτουργία της. Με την ίδια υπευθυνότητα θα αντιμετωπίσουμε και το κοινό μας μέλλον.

Φώτης Πουλής

Υπεύθυνος Πωλήσεων και Δραστηριοτήτων Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης ΟΤΕ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Πιστοποιήσεις Α, Β, Γ & Δ Τράπεζας της Ελλάδος

Πιστοποίηση Ε Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Δίπλωμα Ασφαλιστικών Σπουδών από το Ασφαλιστικό Ινστιτούτο Κύπρου

CFA of CII

Personal Finance από το Ε.Κ.Π.Α.

Δικαστικός Πραγματογνώμονας επί Ασφαλιστικών Θεμάτων

Εισαγγελίας Πρωτοδικών Πειραιά.