Μένουμε αισιόδοξοι, μένουμε ασφαλείς!

Φροντίζουμε τον εαυτό μας και τους γύρω μας!

Φοράμε μάσκα , κρατάμε τις απαιτούμενες αποστάσεις, δεν συνωστιζόμαστε και προστατεύουμε τις ευάλωτες ομάδες. Με αίσθημα αισιοδοξίας και προσωπικής ευθύνης, δείχνουμε την απαιτούμενη προσοχή κάθε μέρα !