Σύνταξη

Η OTE ΑΣΦΑΛΙΣΗ ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας συλλέγει τα παρακάτω δεδομένα (πχ ονοματεπώνυμο, email, διεύθυνση, τηλέφωνο, ΑΦΜ κλπ) που καταχωρείτε στην παρακάτω φόρμα “online ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ”, τα οποία είναι απολύτως απαραίτητα προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί σας ώστε να προχωρήσουμε στην παρουσίαση προσφορών ασφάλισης, εκτός αν κατά την επικοινωνία προκύψει νέος σκοπός για τον οποίο είναι απαραίτητη η περαιτέρω επεξεργασία τους. Τα παρακάτω δεδομένα θα διατηρούνται από την Εταιρεία μας μόνο για τον απαραίτητο χρόνο για την εξυπηρέτηση της υπηρεσίας αυτής.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και τα δικαιώματα σας διαβάστε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων OTE ΑΣΦΑΛΙΣΗ.

Στοιχεία επικοινωνίας

Επιλογές ασφάλιση

(ελάχιστη διάρκεια 10 έτη)
(ελαχιστο ποσό 300€)

Βάση των συμπληρωμένων στοιχείων, θα προχωρήσουμε σε έρευνα αγοράς για να σας προσφέρουμε την πιο ποιοτική και οικονομική επιλογή.

Συνεργάτες μας οι καλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες